Övertecknad vit / Excessive white

SKK rasstandard för Australian Shepherd:

”Vitt får förekomma på halsen, som
del av eller som hel krage, som bläs, på nospartiets nedre del samt
på bröst och ben. Det vita på huvudet skall inte dominera och
ögonen skall omges av färg och pigment. Mätt från en horisontal
linje vid armbågen får det vita från kroppens underdel nå högst
10 cm upp på buksidorna. ”

/ ”White is allowed on the neck, as part of or a full collar, as a blaze, on the lower part of the muzzle as well as on the chest and legs. The white on the head shall not dominate and the eyes must be surrounded by color and pigment. Measured from a horizontal line by the elbow, the white is allowed to reach a maximum of 10 cm up on the sides of the dog.”

ASCA’s rasstandard för Australian Shepherd:
”On all colors the areas surrounding the ears and eyes are dominated by color other than white. The hairline of a white collar does not exceed the point at the withers.
White body splashes are disqualifications.”

Den vita utbredningen (eller avsaknaden av detsamma) på en aussie är en stor del av dess unika utseende. Något att tänka på däremot när det kommer till dessa vita markeringar är att de kan medföra hälsorisker. Avsaknad av pigment ger inte bara solkänslig hud (nos, ögonkanter och läppar är särskilt utsatta) utan det kan även leda till synfel, hörselfel och dövhet om det vill sig illa.
Det finns en hälsomässig anledning till varför vitt är begränsat genom rasstandarden och varför man ej bör premiera stor utbredning av vitt. Det medför risker, helt onödiga sådana.

/ The white markings (or lack of the same) on an aussie is a major part of its unique appearance. Something to consider however when it comes to these white markings is that they can bring certain health issues. Lack of pigment doesn’t only give skin that’s sensitive to sunlight (nose, edges of the eyes and lips are particularly vulnerable), it can also lead to issues with sight and hearing, even deafness.
There is a health-based reason for white to be restricted by the breed standard and why extensive white shouldn’t be premiered. It bring risks, risks that are entirely avoidable.

Då rasstandardens text tolkas väldigt löst har jag tagit mig friheten att göra en enkel visuell guide för att beskriva vad som, i min åsikt, är övertecknat vit.

/ Since the breed standard is interpreted fairly loosely, I have taken it upon myself to make a handy visual guide to show what, in my opinion, constitutes excessive white.

Huvud / Head
HeadX06

Vita fläckar på kroppen får inte förekomma; detta inkluderar öronen.
/ White patches on the body are not allowed; this includes the ears.

Rasstandarden beskriver vart vitt får förekomma, där öronen inte är en accepterad placering. Just fläckar på öronen innebär ökad risk för hörselproblem på grund av närheten till hörselgångarna.

/ The breed standard describes where white is allowed, the ears not being included as acceptable places. White patches on the ears increase the risk of hearing issues due to the proximity to the ear canal.

HeadX01
Det vita på huvudet skall inte dominera”
/ ”The white on the head shall not dominate”
Bläsen ska inte vara det första man lägger märke till på en Aussie.

/ The blaze shouldn’t be the first thing you notice about an aussie.

HeadX02

HeadX05
”Ögonen skall omges av färg och pigment”
/ ”The eyes must be surrounded by color and pigment”

Notera att de skriver färg och pigment. Detta innebär att en hund där bläsen enbart begränsas av ögonkanternas pigment räknas som övertecknad.

/ Note that they write color and pigment. This means that a dog where the blaze is only kept from the eyes through eyeliner pigment would be considered a mismark.

Kropp / Body
BodyX03

Vitt får inte förekomma på kroppen.
/ White is not allowed on the body.
Även om det bara är en liten fläck på ryggen så räknas hunden som övertecknad.

/ Even if it’s just a small patch on the back, the dog is considered a mismark.

BodyX01
” The hairline of a white collar does not exceed the point at the withers”
Det vita på en krage ska ta slut vid manken och inte sträcka sig över den.

BodyX02
”Mätt från en horisontal linje vid armbågen får det vita från kroppens underdel nå högst 10 cm upp på buksidorna”
/ ”Measured from a horizontal line by the elbow, the white is allowed to reach a maximum of 10 cm up on the sides of the dog”

Det föds allt fler och vitare valpar inom vår ras. Detta är ett problem jag anser måste tas mycket mer seriöst än vad det hittills gjort. Det är inget estetiskt problem eller en skönhetsfråga, utan det är levande valpars hälsa som står på spel.

/ There are more and more pups born with excessive white in our breed. This is a problem I think should be taken much more serious than what it has been thus far. This is not a question of aesthetics or simple beauty, this is about the health of innocent puppies being on the line.

Med kraft från WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: